Zpracování osobních údajů

Velice mě těší Váš zájem o mé videa, kdy však s poskytnutím těchto služeb souvisí povinnost se zpracováním Vašich osobních údajů. Proto Vás já:

Nikola Spálenková, IČO 08859698, místem podnikání Spálenky 405, 679 02 Ráječko,

Jako správce Vašich osobních údajů, tímto dokumentem informuji o tom, jak v rámci plnění smlouvy o dodání digitálního obsahu budu zpracovávat Vaše osobní údaje a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Ochrana dat, a především osobních údajů, je pro mne důležitá. Dělám vše pro to, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a byly zpracovány v souladu s právními předpisy. Nedílnou součástí správného zpracování je vzájemná spolupráce a transparentnost.

1. Účely zpracování a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze za účelem plnění smlouvy o digitálním obsahu uzavřené mezi Vámi a mnou (dále jen „smlouva“), tedy služby, které naleznete na webu www.fitpilatesbyniki.cz. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tedy smlouva.

2. Kategorie dotčené osobních údajů

Zpracovávám údaje, které mi poskytnete při vytvoření profilu a uzavření smlouvy. Na to mi stačí pouze Váš email. Pokud budete mít zájem pokračovat v mém programu a předplatit si videa, budu zpracovávat také údaje, které jsou nutné ke správnému fungování webu, což jsou údaje o Vašem věku, váze, výšce a úrovni cvičení.

3. Příjemci osobních údajů a předání do třetích států

Příjemce Vašich osobních údajů jsem pouze já. Vaše osobní údaje bez dalšího nepředávám ani nezpřístupním třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je případné předání státnímu orgánu, což mi ukládá zákon.

Další výjimku tvoří také předání Vašich osobních údajů subjektům, kteří mi pomáhají při poskytování služeb, a to konkrétně:

– společnost Comgate, a.s., IČO 26508842, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové

– společnost Redbit s.r.o., IČO 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín

Vaše osobní údaje nepředávám do žádné třetí země nebo mezinárodním organizacím, které neposkytují odpovídající ochranu dat.

4. Informace o vašich právech ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete mne kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím z nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Můžete mě kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo, rovněž pokud je proto dán důvod, o omezení těchto osobních údajů. Máte právo na Vaše osobní údaje a na jejich přenos jinému správci.

5. Další informace

Vaše osobní údaje jsem obdržela pouze od Vás.

Osobní údaje, které potřebuji pro zpracování a které po mne vyžaduje zákon, mi poskytnout musíte. Stejně tak mně musíte poskytnout osobní údaje nezbytné pro plnění povinností plynoucích z mé smlouvy, jinak pochopitelně nebudu moci smlouvu plnit.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje zákon zpracovávám po dobu, po kterou to zákon vyžaduje. Osobní údaje budu kromě výše uvedeného zpracovávat maximálně po dobu, po kterou budou nároky z těchto projektů vymahatelné u soudu, tedy zpravidla po dobu dalších 3 let. Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu zklikvidovány.

Zákon mi umožňuje použít Vaši e-mailovou adresu a údaje, které jste mi při použití služby poskytli, k marketingovým účelům. Smím tak učinit pouze já, smím Vám nabízet pouze služby a produkty související se službami, které jsem Vám již poskytla a Váš e-mail nesmím sdělit nikomu dalšímu. Pokud už Vám z mé strany nějaké marketingové sdělení dojde, budete mít možnost se z dalšího odběru odhlásit, a to v každém jednotlivém případě. Pokud se z odběru odhlásíte, další marketingové sdělení Vám již nepošlu.

6. Závěr

Kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se na cokoliv ohledně Vašich osobních údajů zeptat.

Tato informace může být kdykoliv upravena či doplněna, přičemž informaci o tomto obdržíte prostřednictvím e-mailu. Osobní údaje zpracovávám férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách.

Virtuální studio

Začněte cvičit a cítit se skvěle!